I. Thông tin chung

     Họ và tên:                             Nguyễn Huy Bằng

     Học hàm, Học vị:                 Giáo sư, Tiến sỹ Vật lý

     Chức danh nghề nghiệp:      Giảng viên cao cấp

     Quê quán:                             Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

      Chỗ ở:                                  Số 3 Trần Minh Tông, Mẫu Đơn, Hưng Lộc, Tp Vinh

      Cơ quan công tác:               Trường Đại học Vinh

                                                  Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

      Chức vụ hiện tại:                 Hiệu trưởng

                                                  Phó chủ tịch Hội Quang học-Quang phổ Việt Nam,

                                                  Phó chủ tịch Hội Giảng dạy Vật lý Việt Nam.

     Số điện thoại:                       0948.257.789

     Email:                                   bangnh@vinhuni.edu.vn   

II. Quá trình đào tạo

Tên trường

Ngành học

Thời gian học

Hình thức học

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

Trường Đại học Sư phạm Vinh

Cử nhân SP Vật lý

1996-2000

Chính quy

Bằng cử nhân Sư phạm Vật lý

 Trường Đại học Vinh

Thạc sỹ Vật lý

2000-2002

Chính quy

Bằng Thạc sỹ Vật lý, chuyên ngành Quang học

Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

Tiến sỹ Vật lý

2004-2008

Chính quy

Bằng Tiến sỹ Vật lý

Đại học Postdam (CHLB Đức)

Quản lý đào tạo SĐH

03/2012- 04/2012

Tập trung

Chứng chỉ về Quản lý đào tạo SĐH

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cao cấp lý luận chính trị

9/2014 -5/2015     

Tập trung

Bằng cao cấp lý luận chính trị

III. Quá trình công tác

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2001

+ Giảng viên Trường ĐHSPKT Vinh.

2003 

+ Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh,

+ Trưởng phòng thí nghiệm Quang học – Quang phổ.

2004

+ NCS tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan.

2008

+ Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.

2009 

+ Trưởng PTN Quang học – Quang phổ,

+ Trưởng bộ môn Quang học – Quang phổ.

2011 

+ Phó trưởng khoa Vật lý,

+ Chủ nhiệm chuyên ngành Quang học,

2013

+ Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ.

+ Viện trưởng Viện kỹ thuật & Công nghệ (4-5/2017)

2015

+ Phó giáo sư ngành Vật lý
 2017  + Phó Hiệu trưởng

2019

 + Giáo sư ngành Vật lý
2020 + Phó Chủ tịch Hội Quang học – Quang phổ Việt Nam
2020  + Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
2021 + Phó Chủ tịch Hội giảng dạy Vật lý Việt Nam