I. Thông tin chung

            Họ và tên:              Nguyễn Huy Bằng

            Học hàm, Học vị:    Phó giáo sư, Tiến sỹ Vật lý

            Quê quán:               Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh

            Chỗ ở:                     Số 3 Trần Minh Tông, Mẫu Đơn, Hưng Lộc, Tp Vinh

            Cơ quan công tác:   Trường Đại học Vinh

                                            Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

            Chức vụ hiện tại:    Phó Hiệu trưởng

                                            UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

                                            UVBCH Hội Vật lý Việt Nam,

                                            UV thường trực Hội Quang học-Quang phổ Việt Nam.

            Số điện thoại:            0948.257.789

            Email:                       bangnh@vinhuni.edu.vn   

II. Quá trình đào tạo

Tên trường

Ngành học

Thời gian học

Hình thức học

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

Trường Đại học Sư phạm Vinh

Cử nhân SP Vật lý

1996-2000

Chính quy

Bằng cử nhân Sư phạm Vật lý

 Trường Đại học Vinh

Thạc sỹ Vật lý

2000-2002

Chính quy

Bằng Thạc sỹ Vật lý, chuyên ngành Quang học

Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

Tiến sỹ Vật lý

2004-2008

Chính quy

Bằng Tiến sỹ Vật lý

Đại học Postdam (CHLB Đức)

Quản lý đào tạo SĐH

03/2012- 04/2012

Tập trung

Chứng chỉ về Quản lý đào tạo SĐH

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cao cấp lý luận chính trị

9/2014 -5/2015     

Tập trung

Bằng cao cấp lý luận chính trị

III. Quá trình công tác

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2001-2002

+ Giảng viên khoa GD Đại cương, Trường ĐHSPKT Vinh.

2003 – 2004

+ Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh,

+ Trưởng phòng thí nghiệm Quang học – Quang phổ.

2004 – 2008

+ NCS tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan.

2008 – 2009

+ Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.

2009 – 2011

+ Trưởng PTN Quang học – Quang phổ,

+ Trưởng bộ môn Quang học – Quang phổ.

2011 – 2013

+ Phó trưởng khoa Vật lý,

+ Chủ nhiệm chuyên ngành Quang học,

+ Bí thư Chi bộ cán bộ,

+ Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận.

2013 – 3/2017

+ Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý và Công nghệ,

+ Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ.

2014 – nay

+ UVBCH Hội Vật lí Việt Nam,

+ UV thường trực Hội Quang học – Quang phổ Việt Nam,

+ Thư ký Hội Vật lý Nghệ An.

2/2015- nay

+ Phó giáo sư ngành Vật lý.

5/2015- nay

+ UV Ban thường vụ Đảng ủy,

+ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

4/2017- 5/2017 + Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ
19/5/2017 – nay + Phó Hiệu trưởng