Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0903456123

Email: nhatancong@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1995 đến năm 1998: Giảng viên khoa vật lý, Đại học Vinh, Học thạc sĩ ở Viện Vật lý Hà nội.
  • Từ năm 1998 đến năm 2005: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh, Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý Đại cương.
  • Từ năm 2005 đến năm 2009: NCS tại Viện năng lượng Việt Nam.
  • Từ năm 209 đến nay: Chủ tịch công đoàn bộ phận. Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.