I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:               Nguyễn Thị Thu Cúc

Học hàm, Học vị:   Tiến sĩ Kinh  tế

Quê quán:               Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Chỗ ở:                      SN 14, ngõ 38 Trần Nhật Duật, Vinh, Nghệ An

Cơ quan công tác:  Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

Chức vụ hiện tại:    Trưởng Khoa Kinh tế

Số điện thoại:         0932341888

Email:                      cucntt@vinhuni.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2003 – 2009

 Giảng viên, Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế

2009 – 2012

 Trưởng bộ môn Tài chính – Ngân hàng

2012 – 2017

 Phó trưởng Khoa Kinh tế

2017 – nay

 Trưởng Khoa Kinh tế