I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Tạ Hùng Cường

Học hàm, Học vị: Thạc sỹ

Quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình

Chỗ ở: Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An

Cơ quan công tác: Khoa Vật lý & Công nghệ, Trường Đại học Vinh

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Số điện thoại: 0918.145.777

Email: cuongth@vinhuni.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy      

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh

Ngành học: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Nước đào tạo: Việt Nam                                Năm tốt nghiệp: 2009

2. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa           Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Học viện Kỹ thuật quân sư

III.      QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 9/2009 – 10/2010

 Khoa Công nghệ, Trường Đại học Vinh

 – Giảng viên

Từ 10/2010 – 11/2016

 Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Vinh

 – Giảng viên

Từ tháng 11/2016 – nay

 Khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh

  – Giảng viên