Họ và tên:             Vũ Chí Cường

Quê quán:             Hưng Xá – Hưng Nguyên – Nghệ An

Nơi ở hiện nay:     Hưng Lộc – Vinh – Nghệ An

Đơn vị công tác:    Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Vinh

                            182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An