I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

     Họ và tên                                    LÊ VĂN ĐOÀI.                                            Giới tính: nam.

     Ngày, tháng, năm sinh:  24 tháng 12 năm 1981.

     Nơi sinh:             Xóm 4, Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An.

     Quê quán:           Xóm 4, Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An.

     Dân tộc:             Kinh.

     Học vị cao nhất: Tiến sĩ.

     Năm nhận học vị: 2015.

     Đơn vị công tác: Khoa Vật lí và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.

     Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Chung cư Hưng Thịnh, Hưng Lộc, TP Vinh.

     Điện thoại liên hệ: 0919148969.        

Số điện thoại: 0919 148 969

Email: doailv@vinhuni.edu.vn

     II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

      1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh.

Ngành học: Sư phạm vật lí.

Năm tốt nghiệp: 2004.

    2. Sau đại học

     i) Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh.

Ngành học: Quang học.

Năm tốt nghiệp: 2011.

     ii) Tiến sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh.

Ngành học: Quang học.

Năm tốt nghiệp: 2015.

    3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Cử nhân Ngôn ngữ Anh.                             

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ năm 8/2005 đến năm 8/2016: Giáo viên Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, Thanh Chương, Nghệ An;

Từ năm 11/2011 đến năm 5/2015: Làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Vinh;

Từ năm 9/2016 đến năm nay: Giảng viên khoa Vật lí và Công nghệ Trường Đại học Vinh;

Từ năm 2/2017 đến nay: Làm Trợ lí đào tạo.