Giới thiệu

  • LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Bùi Hậu Giới tính: Nam
Sinh ngày: 16/05/1989 Nơi sinh: Thanh Chương – Nghệ An
Quê quán: Thanh Chương – Nghệ An Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức vụ: Cố vấn học tập
Đơn vị công tác: Viện Sư phạm Tự nhiên – Trường Đại học Vinh
DĐ: 0944.384.861
Email: buihau_cv@yahoo.com
  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Vinh

Ngành học: Sư phạm Tin học

Nước đào tạo:  Việt Nam                                                     Năm tốt nghiệp: 2011

2. Sau đại học:

– Thạc sĩ chuyên ngành: Hệ thống thông tin                    Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Học viện Kỹ thuật Quân sự.

– Tên luận văn Thạc sĩ: Thủy ấn dạng hiện sử dụng nội dung và độ tương phản của ảnh môi trường.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Mức độ sử dụng: Giao tiếp trung bình