1. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên Nguyễn Ngọc Hiền
Quê quán Xã Thanh Hoà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Nơi ở hiện nay Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Y học
Trình độ lý luận Cao cấp chính trị
Chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
Chức vụ, đơn vị công tác Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh
Điện thoại 0913598796
Email hiennn@vinhuni.edu.vn

 

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1998 – nay Giảng viên giảng dạy tại khoa Giáo dục
2002 – 2004 Bí thư LCĐ khoa Giáo dục Tiểu học, nay là khoa Giáo dục
2008 – 2009 Trưởng bộ môn Cơ sở và cơ bản GDMN, khoa Giáo dục Tiểu học
2009 – 2013 Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành
2010 – 2013 Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành
2013 – 2018 Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục
2018 – nay Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

 

3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Cơ sở đào tạo Năm đào tạo Văn bằng
Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên 1992 – 1998 Bác sỹ đa khoa
Học viện Quân Y 2000 – 2002 Thạc sĩ Y khoa
Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc 2006 – 2008 Tiến sĩ Y học
Học viện Chính trị Khu vực 1 2015 – 2017 Cao cấp Lý luận chính trị