I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:                      Trịnh Ngọc Hoàng

Học hàm, Học vị:         Tiến sĩ

Chỗ ở:                             Số nhà 07, Khu phố 6, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nha rieng

Cơ quan công tác:        Trường Đại học Vinh

  Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

Chức vụ hiện tại:          Bí thư chi bộ HVSV, Trưởng bộ môn

Số điện thoại:             0898.603.700 hoặc 0964.886.709

Email:                            hoangtn@vinhuni.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2005 – 2009

+ Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh

+ Bí thư Liên chi đoàn (2007-2008)

2009– 2013

+ NCS tại Đại học tổng hợp quốc gia Belarus

2013 – 2017

+ Giảng viên khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh

+ Trợ lý đào tạo (10/2013-10/2014)

+ Trưởng Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (12/2013-09/2014)

+ Trưởng Bộ môn Vật lý đại cương (từ 09/2014-12/2016)

+ Trưởng Bộ môn Điện tử viễn thông (từ 12/2016-nay)

+ Bí thư Liên chi đoàn (từ 02/2015-4/2017)

  4/2017-nay

+ Giảng viên Viện kỹ thuật và công nghệ, Trường Đại học Vinh

+ Trưởng Bộ môn Điện tử viễn thông

+ UV BCH Đảng bộ bộ phận Viện kỹ thuật và công nghệ

+ Bí thư Chi bộ học viên sinh viên