I. THÔNG TIN CHUNG

            Họ và tên:                 Đinh Xuân Khoa

            Học hàm, Học vị:     Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

            Quê quán:               Thanh Chương, Nghệ An

            Chỗ ở:                     37 Đặng Thái Thân, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An

            Cơ quan công tác:   Trường Đại học Vinh

                                             Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

            Chức vụ hiện tại:      Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

            Số điện thoại:           0913518382

            Email:                       khoadx@vinhuni.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

1981 – 1990

  Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Vinh.

1991 – 1995

  Nghiên cứu sinh, Thực tập sinh tại Ba Lan.

1996 – 2003

  Trưởng bộ môn, Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.

2003 – 2010

2004

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh.

Được bổ nhiệm Phó Giáo sư Vật lý

2010  

2013

2015

 

Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh.

Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam

Được bổ nhiệm Giáo sư vật lý