I. THÔNG TIN CHUNG

            Họ và tên:                 Đinh Xuân Khoa

            Học hàm, Học vị:     Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

            Quê quán:               Thanh Chương, Nghệ An

            Chỗ ở:                     37 Đặng Thái Thân, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An

            Cơ quan công tác:   Trường Đại học Vinh

                                             Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

            Chức vụ hiện tại:      Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

            Số điện thoại:           0913518382

            Email:                       khoadx@vinhuni.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

1981 – 1990

  Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Vinh.

1991 – 1995

  Nghiên cứu sinh, Thực tập sinh tại Ba Lan.

1996 – 2003

  Trưởng bộ môn, Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.

2003 – 2010

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh.

2010  đến nay

  Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh.