I. THÔNG TIN CHUNG

            Họ và tên:                   Nguyễn Hoa Lư

            Học hàm, Học vị:        Phó giáo sư, Tiến sỹ

            Quê quán:                    Đức Thuận, Đức Thọ, Hà Tĩnh

            Chỗ ở:                         Số 07, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh

            Cơ quan công tác:       Khoa Vật lý & Công nghệ, Trường Đại học Vinh

                                                Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

            Chức vụ hiện tại:        Giảng viên

            Số điện thoại:             0913.028889

            Email: lunh@vinhuni.edu.vn ;  hoalunguyen@yahoo.com;  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:                  Chính quy      

Nơi đào tạo:                Đại học Bách khoa Odessa

Ngành học:                  Vô tuyến điện tử

Nước đào tạo:             Liên xô                                    Năm tốt nghiệp: 1977

2. Sau đại học

Tiến sĩ chuyên ngành: Điều khiển học kỹ thuật và lí thuyết thông tin        Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo:    Viện kỹ thuật quân sự Hà Nội, Việt Nam

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1997 – 2017

Trường Đại học Vinh

– Giảng viên