1. Lý thuyết điều khiển tự động

2. Lý thuyết điều khiển hiện đại

3. Điện tử số

4. Mạch và tín hiệu