Giới thiệu

Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: +84 2383 855452

Email: minhlv@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1996 đến năm 1998: Nội dung: Giảng viên, Trung tâm CNTT, ĐH Vinh
  • Từ năm 1998 đến năm 2017: Nội dung: Giảng viên, khoa CNTT, ĐH Vinh
  • Từ năm 2017 đến năm nay: Nội dung: Giảng viên, viện Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Vinh