Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 091.747.5885

Email:nam.htd2@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2014 đến nay:  Giảng viên khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.