Giảng dạy bậc đại học

  1. Hệ thống điện
  2. Mạch điện
  3. Đo lường điện và thiết bị đo
  4. Truyền động điện