Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0912.923.115

Email: tiendungunivinh@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2004 đến năm 2010: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Trưởng phòng thí nghiệm Thiên Văn.
  • Từ năm 2010 đến năm 2014: NCS tại Khoa Vật lý& Công nghệ, Đại học Vinh.
  • Từ năm 2014 đến năm 02/2016: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Trưởng PTN Quang học – Quang phổ, Trưởng bộ môn Vật lý lý thuyết.
  • Từ năm 03/2016  đến nay: Thực tập sinh sau tiến sĩ tại trường Đại học Zielona Góra, cộng hòa Ba Lan.