Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0983.564.456

Email: Hongnhi1076@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2001 đến năm 2004: Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh.
  • Từ năm 2004 đến năm 2005: Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh. Bí thư chi đoàn cán bộ.
  • Từ năm 2005 đến năm 2011: Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh.
  • Từ năm 2011 đến năm 2013: Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh. Trưởng PTN Vật lý phổ thông.
  • Từ năm 2014 đến nay: Bí thư Chi bộ cán bộ. Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy vật lý. Chủ nhiệm chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.