I. Thông tin chung

            Họ và tên:                   Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

            Học hàm, Học vị:        Phó giáo sư, Tiến sỹ Kỹ thuật Vật liệu

            Quê quán:                    Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An

            Chỗ ở: Số 16, Ngõ 150 Đường Hồng Bàng, Lê Mao, TP Vinh

            Cơ quan công tác:       Khoa Vật lý & Công nghệ, Trường ĐH Vinh

                                                Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh

            Chức vụ hiện tại:        Phó Bí thư chi bộ cán bộ, Phó Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ

                                                UVBCH Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam.                                       

            Số điện thoại:             0913.57.11.77

            Email:                         ntqhoa@vinhuni.edu.vn