Giới thiệu

Thông tin chung:

  • Họ tên: Phan Anh Phong
  • Bộ môn: Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm
  • Cơ quan công tác: Viện Kỹ thuật và Công nghệ – Trường Đại học Vinh
  • Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Tp. Vinh – Nghệ An

Quá trình đào tạo về Công nghệ thông tin

  • 08/1998: Tốt nghiệp Kỹ sư Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 10/2004: Tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 05/2012: Hoàn thành Thực tập sinh Tiến sĩ tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản
  • 10/2012: Tốt nghiệp Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội