I. THÔNG TIN CHUNG

TS. Thiều Đình Phong

Quê quán: Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Toán học

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường, Phó Viện trưởng, Viện Sư phạm Tự nhiên

Số điện thoại: 0931.114.868; Email: phongtd@vinhuni.edu.vn

Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh – Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2006 – 2008

  Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Vinh.

2009 – 2013

  Nghiên cứu sinh tại CHLB Đức

2014 – 2017

  Bí thư Liên chi đoàn, Khoa Toán, Trường Đại học Vinh.

2017 – 2019

  Bí thư Đoàn trường

2019 – nay

  Bí thư Đoàn trường  Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên Trường Đại học Vinh