Giới thiệu

Cơ quan tên: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0989835464

Email: phudhvinh@gmail.com

Qúa trình công tác:

  • Từ năm 1980 đến năm 1982: Giảng viên khoa Vật lí, trường Đại học sư phạm Vinh
  • Từ năm 1983 đến năm 1998: Giảng viên khoa Vật lý, trường Đại học sư phạm Vinh
  • Từ năm 1999 đến năm 2007: Giảng viên chính Khoa Lý Đại học Vinh, Trưởng phòng thí nghiệm, Trưởng Bộ môn, Trưởng Ban nữ công Trường, Ủy viên Ban thường vụ đoàn trường, Ủy viên BCH Liên đoàn lao động Nghệ An .
  • Từ năm 2008 đến năm 2013: Phó giáo sư, Trưởng Bộ môn, Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo Sau đại học, Phó trưởng khoa Vật lý
  • Từ năm 2014 đến nay: Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp, khoa Vật lý & Công nghệ, nay thuộc Viện Sư phạm Tự nhiên trường Đại học Vinh.