Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0968 143 856

Email: sauvn04@yahoo.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1976 đến năm 1991: Giảng viên vật lý lý thuyết, khoa Vật lý, Trường ĐHSP Vinh..
  • Từ năm 1992 đến năm 1996: NCS chuyên ngành Quang học.
  • Từ năm 1997 đến năm 2001: Trưởng bộ môn Vật lý lý thuyết, Phó trưởng khoa Vật lý, Trường đại học  Sư phạmVinh.
  • Từ năm 2002 đến năm 2012: Trưởng bộ môn cơ sở, Trưởng khoa Công nghệ Trường đại học Vinh.  Bí thư Đảng bộ khoa Công nghệ, UV BCHĐB Trường đại học Vinh. Giảng viên Vật lý Lý thuyết Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2013 đến năm 2015: Trưởng khoa Xây dựng, Trường đại học Vinh. Bí thư Đảng bộ Khoa XD, UVBCHĐB Trường đại học Vinh. Giảng viên Vật lý Lý thuyết Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2016 đến nay: Giảng viên Vật lý Lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.