Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0915560085

Email: bdthuandhv@yahoo.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2005 đến năm 2009: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Bí thư Liên chi đoàn;
  • Từ năm 2009 đến năm 2013: NCS tại Đại học tổng hợp Zielona Gora;
  • Từ năm 2014 đến năm nay: Giảng viên khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh. Trưởng Bộ môn Quang học Quang phổ, Chủ nhiệm chuyên ngành Quang học, Cố vấn học tập.