Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 01672558888

Email: chipyeu2008@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2006 đến nay: Giảng viên tổ Vật lí Đại Cương,  khoa Vật Lý, Trường Đại Học Vinh