Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại:

Email: hoangthuy.iop@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2013 đến 2015: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 10/2015 đến nay: Nghiên cứu sinh Vật lý tại Ba lan.