Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: +33 7 81 52 99 96

Email:mai-trang.do@ens-cachan.frdomaitrang@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2004 đến năm 2010: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2010 đến năm 2014: NCS tại trường Đại học sư phạm Cachan, CH Pháp.
  • Từ năm 2014 đến năm 2017: Thực tập khoa học (post-doctoral research) tại CH Pháp.