Giới thiệu

Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại: 0903446646

Email: trungct@vinhuni.edu.vn

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2002 đến năm 2006: Giảng viên Khoa Sinh học
  • Từ năm 2006 đến năm 2009: Trưởng Bộ môn Động vật học, Khoa Sinh học
  • Từ năm 2008 đến năm 2012: Phó trưởng Khoa Sinh học
  • Từ năm 2012 đến năm 2017: Trưởng Khoa sinh học, bí thư Đảng bộ Bộ phận Khoa Sinh học
  • Từ năm 2017 đến nay:  Viện trưởng, Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường

Share Your Thoughts