Tên cơ quan: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 – Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An

Số điện thoại:

Email: doanvinhdhv@gmail.com

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2008 đến năm 2013: Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh.
  • Từ năm 2013 đến nay NCS Đại học tổng hợp nghiên cứu và công nghệ quốc gia MISIS, LB Nga.